سنگ خاکستری نوعی سنگ طبیعی است که از مواد معدنی مختلف تشکیل می‌شود. این سنگ معمولاً دارای رنگ خاکستری یا سایه‌های متنوع از خاکستری است.ارزش سنگ خاکستری بستگی به ترکیبات موجود در آن دارد. برخی از نوع‌های سنگ خاکستری شامل سنگ آهک خاکستری، مرمر خاکستری و گرانیت خاکستری است.هر نوع سنگ خاکستری جزو دسته‌های خاصی از سنگ‌ها قرار نمی‌گیرد و می‌توان ترکیبات مختلفی در آن یافت که ویژگی‌های مختلفی به آن می‌بخشد.
سنگ خاکستری نوعی سنگ طبیعی است که از مواد معدنی مختلف تشکیل می‌شود. این سنگ معمولاً دارای رنگ خاکستری یا سایه‌های متنوع از خاکستری است.ارزش سنگ خاکستری بستگی به ترکیبات موجود در آن دارد. برخی از نوع‌های سنگ خاکستری شامل سنگ آهک خاکستری، مرمر خاکستری و گرانیت خاکستری است.هر نوع سنگ خاکستری جزو دسته‌های خاصی از سنگ‌ها قرار نمی‌گیرد و می‌توان ترکیبات مختلفی در آن یافت که ویژگی‌های مختلفی به آن می‌بخشد.